Van der Hoeven 20 – 20

Uitlevering heruitgave boek “Bijdragen tot de kennis der geschiedenis van Zundert en Wernhout” van Henri van der Hoeven

ls gevolg van het corona-virus en de hiervoor genomen richtlijnen vanuit de overheid, heeft de uitlevering van het boek van Henri van der Hoeven nog steeds niet plaats kunnen vinden. Na de persconferentie op 21 april zal bezien worden of en op welke wijze de uitlevering van de ruim 350 bestelde boeken alsnog gedaan kan worden. Bij die heroverweging worden de richtlijnen zoals de overheid deze stelt in acht genomen. Ook treedt de werkgroep Van der Hoeven 20-20 hierover van te voren in overleg met de gemeente Zundert. U wordt zo snel mogelijk na deze overleggen op de hoogte gebracht door de werkgroep.

In maart 2020 is het 100 jaar geleden dat het boek “Bijdragen tot de kennis der geschiedenis van Zundert en Wernhout” van Prof. Mr. Henri van der Hoeven is uitgebracht. Dit boek wordt na 100 jaar opnieuw uitgegeven. Hieronder vindt u de diverse activiteiten die hieromtrent plaatsvinden. Door te klikken op de titel krijgt u meer informatie. Nog niet van alle onderdelen is de informatie beschikbaar.