Heemkundekring

Geschiedenis Heemkundekring De Drie Heerlijkheden

Vanaf april 1964 lezen we in het plaatselijke weekblad “De Boer” regelmatig oproepen om te komen tot een Heemkundige kring te Zundert. Gestart werd met een avondwandeling in de Moeren en de Buisse Heide om kennis te maken met een heemkundige kring. Tijdens die wandeling, waar ook Burgemeester Manders van Zundert uit sympathie aan deel nam, werden al heel wat historische bijzonderheden uitgewisseld. Uiteindelijk op 18 januari 1965 is het dan zover dat in hotel “De Roskam” te Zundert ruim dertig belangstellenden bijeen zijn. Door de heer Delahaye wordt een korte uiteenzetting gegeven over het doel van een heemkundige kring. Uiteindelijk wordt besloten om de Heemkundekring op te richten.

 
Weekblad De Boer van 22 januari 1965 en Burgermeester Raaijmakers

Daar de gemeente Zundert en Rijsbergen nauwe historische verwantschap hebben, achtte men het noodzakelijk één heemkundige kring voor Zundert en Rijsbergen op te richten.
Het eerste bestuur bestond uit:
Voorzitter: Jos Raaijmakers (burgemeester van Rijsbergen)
Vice-voorzitter: Hub. Kunst
Secretaris: Ad van Keulen
Penningmeesteres: Maria de Pijper-Meeuwissen
Lid: Gerard Kuijpers
Adviseurs: Albert Delahaye en Hans Luijten

Vanuit de vergadering kwamen vier voorstellen voor een naam naar voren: De Drie Heerlijkheden, De Drie Oranje Appelen, De Eeninghe en De Vijf gouden Lelies. Na enig overleg besloot men dat de nieuwe kring de naam “De Drie Heerlijkheden” zou gaan dragen. Voor de betekenis van deze naam, zie verderop deze website. Het bestuur mocht de eerste 44 leden registreren. Daarvan waren 25 personen afkomstig uit Zundert, 14 uit Rijsbergen en 5 personen van elders.

Twintig jaar na de oprichting was er behoefte aan een direct herkenbaar teken van de kring, een logo. Het logo kwam vanaf die tijd op al het briefpapier te staan. De keuze van het ontwerp van het eerste logo was gebaseerd op de wapens die betrekking hebben op Zundert, Wernhout en Rijsbergen. In de loop der jaren heeft het logo diverse wijzigingen ondergaan, maar de drie wapenschilden in het logo bleven. Sinds kort is het logo weer gemoderniseerd.