Privacy Statement

Waarom een Privacy Statement / Privacyverklaring ?

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe Europese Privacywet van kracht, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze nieuwe wet wordt alles omtrent het vastleggen, verwerken, wijzigen, delen, beveiligen en volgen van uw persoonsgegevens vastgelegd. De AVG gaat over de verwerking van persoonsgegevens en de regels rond bescherming van de privacy. Deze regels worden strenger en bovendien krijg je als organisatie ook de wettelijke plicht om aan te tonen dat je je aan de wet houdt. Graag willen wij u kunnen bereiken om u te kunnen informeren over komende activiteiten, lezingen, tentoonstellingen, etc. Om dit te kunnen doen hebben wij van u informatie nodig.

Privacyverklaring Heemkundekring De Drie Heerlijkheden?

Inmiddels hebben wij onze Privacyverklaring opgesteld en deze is te vinden op onze website. U als lid van Heemkundekring De Drie Heerlijkheden behoeft geen actie te ondernemen indien u zich kunt vinden in ons Privacy Statement. Hebt u hier uw bedenkingen over of bent u het hier niet mee eens, dan verzoeken wij u om u te wenden tot het secretariaat om te bekijken of uw bedenkingen of uw bezwaren opgelost kunnen worden.

Klik hier voor: Privacyverklaring Heemkundekring De Drie Heerlijkheden