Bijzondere leden

Heemkundekring De Drie Heerlijkheden heeft een aantal bijzondere leden die zich de afgelopen jaren meer dan verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging. Sinds 2005 zijn een aantal daarvan benoemd tot Erelid en een aantal als Lid van Verdienste. Uit dankbaarheid vermelden wij deze leden hier.

Ereleden

Mevrouw Frieda Gouwetor: Tijdens de Jaarvergadering 2008 is op 23 maart 2009 mevrouw Frieda Gouwetor benoemd tot Erelid. Frieda heeft zich op velerlei gebied actief ingezet voor het behoud van cultuur in de gemeente Zundert. Dit heeft zij gedaan als voorzitter van het bestuur voor een periode van ruim 12 jaar. Daarnaast heeft zij zich voor diverse projecten ingezet zoals bijvoorbeeld het behoud van het Weldoenerskerkhofje te Rijsbergen, waarbij al de nog aanwezige zerken gerestaureerd zijn. Ook de aanleg van het kerkpark daar kwam onder haar leiding tot stand. Tevens had zij een grote inzet voor het behoud van monumentale panden binnen de gemeente Zundert.

De heer Gerard Kuijpers: Tijdens de feestdag voor leden ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van de Heemkundekring is op 23 mei 2015 de heer Gerard Kuijpers benoemd tot erelid. Gerard was één van de oprichters en eerste bestuursleden van de vereniging. Vanaf de oprichting in 1965 tot en met 1997 is Gerard bestuurslid geweest waarvan de meeste jaren als Vice-Voorzitter. Daarnaast was hij bij het 50 jarig bestaan van de Heemkundekring ook 50 jaar lid van de Heemkundering.

De heer Cor Rombouts: Tijdens de Jaarvergadering over 2005 is op 28 maart 2006 de heer Cor Rombouts benoemd als Erelid vanwege zijn grote inzet voor de Heemkundekring waaronder 14 jaar voorzitter van het bestuur. Cor is overleden op 15 mei 2012.

Lid van Verdienste

Mevrouw Ans Rennen: Tijdens de Jaarvergadering over 2006 is op 29 maart 2007 mevrouw Ans Rennen benoemd tot Lid van Verdienste. Ans was vanaf 1997 tot en met 2007 secretaresse van onze vereniging.

Mevrouw Trees Peemen: Tijdens de Jaarvergadering 2007 is op 3 april 2008 mevrouw Trees Peemen benoemd tot Lid van Verdienste. Trees maakte zich verdienstelijk als lid van de tentoonstellingscommissie. Daarnaast beheerde zij jarenlang de fotocollectie van de Heemkundekring. Trees is overleden op 20 januari 2023.

De heer Jan Bastiaansen: Tijdens de feestdag voor leden ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van de Heemkundekring is op 23 mei 2015 de heer Jan Bastiaansen benoemd tot Lid van Verdienste. Jan heeft zich de afgelopen 25 jaar zeer verdienstelijk ingezet voor met name de samenstelling van de halfjaarlijkse editie van Het Land aan de Breede Aa. De editie Oorlog en Bevrijding in Zundert en Rijsbergen was hierbij het hoogtepunt.

Mevrouw José Buiks-Hendrickx: Tijdens de Jaarvergadering 2015 is op 29 maart 2016 mevrouw José Buiks benoemd tot Lid van Verdienste. José is ten tijde van deze vergadering 25 jaar bestuurslid van de Heemkundekring. Daarnaast is zij 25 jaar geleden de oprichtster geweest van de halfjaarlijkse editie van Het Land aan de Breede Aa en is sinds de oprichting redactielid van deze werkgroep. José verzorgt met enige regelmaat edities van Het Land aan de Breede Aa waarbij de editie Oorlog en Bevrijding in Zundert en Rijsbergen het hoogtepunt was.

De heer André van der Kloot: Tijdens de Jaarvergadering 2016 is op 16 januari 2017 de heer André van der Kloot benoemd tot Lid van Verdienste. André heeft zich ten tijde van het ontbreken van een voorzitter zeer verdienstelijk ingezet om deze voor een periode van 4 jaren deze functie waar te nemen. Daarnaast heeft hij zich over velerlei gebied ingezet als lid van de werkgroepen Jubileumcommissie, Activiteiten en Quiz.

Mevrouw Koos Dictus-van Oers: Tijdens de Jaarvergadering 2004 is op 30 maart 2005 mevrouw Koos Dictus – van Oers benoemd als Lid van Verdienste, voor haar grote inzet bij verschillende activiteiten. Koos is overleden op 31 oktober 2016.

De heer Janus Mertens: Tijdens de Jaarvergadering over 2005 is op 28 maart 2006 de heer Janus Mertens benoemd als Lid van Verdienste, voor zijn jarenlange inzet voor de samenstelling van de halfjaarlijkse editie van Het Land aan de Breede Aa. Janus is overleden op 17 juli 2006.

De heer Jan Beckers: Tijdens de Jaarvergadering over 2006 is op 29 maart 2007 de heer Jan Beckers benoemd als Lid van Verdienste. Jan was ruim 10 jaar penningmeester van het bestuur en heeft zich meer dan verdienstelijk gemaakt met het samenstellen en onderhouden van de website. Jan is overleden op 17 september 2007.