Bestuur

Het bestuur van Heemkundekring De Drie Heerlijkheden heeft zo’n 8 keer per jaar haar vergadering. Deze vergaderingen zijn niet openbaar, maar heeft u onderwerpen of ideeën voor het bestuur, maak deze dan kenbaar bij het secretariaat of bij een van onderstaande bestuursleden. Ook als u interesse heeft als bestuurslid of als werkgroeplid, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat per e-mail: dedrieheerlijkheden@gmail.com

Het bestuur van Heemkundekring De Drie Heerlijkheden bestaat uit de navolgende personen.

   Penningmeester: Jos Roelands

    
Met dank aan Anko Gils voor het maken van de foto’s.

Lidmaatschap en contact
Het lidmaatschap van de Heemkundekring De Drie Heerlijkheden bedraagt € 17,50 per persoon per jaar. Als partner, woonachtig op hetzelfde adres als degene die reeds lid is, betaalt u € 7,50 voor het lidmaatschap. Het jaarabonnement op onze halfjaarlijkse uitgave “Het land aan de Breede Aa” is € 12,50. Wilt u lid worden, neem dan contact op met ons secretariaat: dedrieheerlijkheden@gmail.comof vul dit aanmeldingsformulier in en mail dit naar ons secretariaat.