Genealogie

Genealogie is een belangrijk onderdeel van de Heemkundekring en houdt zich voornamelijk bezig met de afkomst en afstamming van families. Een meer algemeen gebruikt woord is: Stamboomonderzoek. Bij de genealogie worden diverse bronnen gebruikt zoals bidprentjes, Burgerlijke Stand van de gemeenten, Doop-, trouw- en begraafboeken van de kerken (DTB’s), Notariële akten en de gerechtelijke archieven (RA’s) van voor 1800. Vanaf 1811 zijn vooral de Burgerlijke Stand van de gemeente dé bron van informatie, daarvoor is het raadplegen van de DTB’s en RA’s noodzakelijk.

De werkgroep Genealogie van de Heemkundekring De Drie Heerlijkheden hebben heel veel informatie geanalyseerd en verwerkt. Deze werkgroep komt nagenoeg elke eerste Donderdag van de maand samen in de Weeghreyse (Sint Bavostraat 18, Rijsbergen) om enerzijds elkaar te helpen en anderzijds om u te helpen en van informatie te voorzien. Zij zijn daar aanwezig van 19.00 uur tot 21.00 uur. Daarbij is tevens aanwezig de werkgroep Dialecten.

Een deel van de resultaten van hun werk staat hieronder. Dit is een greep uit die informatie. Mocht u meer informatie nodig hebben of een toelichting, komt dan naar de Weeghreyse op de eerste donderdag van de maand. Voor de exacte data, zie Jaarkalender 2019 op deze wbsite.

Stambomen: een greep uit de diverse Zundertse families
Bidprentjes: een overzicht van de aanwezige bidprentjes zowel van binnen als buiten de gemeente Zundert
Notarissen: indexen van notariële akten vanaf 1811 tot en met 1935