Genealogie

Genealogie is een belangrijk onderdeel van de Heemkundekring en houdt zich voornamelijk bezig met de afkomst en afstamming van families. Een meer algemeen gebruikt woord is: Stamboomonderzoek. Bij de genealogie worden diverse bronnen gebruikt zoals bidprentjes, Burgerlijke Stand van de gemeenten, Doop-, trouw- en begraafboeken van de kerken (DTB’s), Notariële akten en de gerechtelijke archieven (RA’s) van voor 1800. Vanaf 1811 zijn vooral de Burgerlijke Stand van de gemeente dé bron van informatie, daarvoor is het raadplegen van de DTB’s en RA’s noodzakelijk.

De werkgroep Genealogie van de Heemkundekring De Drie Heerlijkheden hebben heel veel informatie geanalyseerd en verwerkt. Deze werkgroep komt nagenoeg elke eerste Donderdag van de maand samen.  Iedereen die meer wil weten over genealogie of zijn/haar stamboom is welkom op deze eerste Donderdag van de maand in ons Heemhuis in Boerendag Museum De Karkooi aan de Tiggeltsebergstraat 3 te Rijsbergen. Openstelling is van 19.00 uur tot 21.00 uur.

Een deel van de resultaten van hun werk staat hieronder. Dit is een greep uit die informatie die zij beschikbaar hebben.

Stambomen: een greep uit de diverse Zundertse families
Bidprentjes: een overzicht van de aanwezige bidprentjes zowel van binnen als buiten de gemeente Zundert
Notarissen: indexen van notariële akten vanaf 1811 tot en met 1935