Nieuwe berichten

Lezing: Verhalen, sagen, legenden in de natuur door Rinie Kerstens uit Erp op 23 september 2021 in zaal Schuttershof te Klein Zundert

Eindelijk is het weer zover dat we een lezing kunnen organiseren. Tenminste als de situatie niet gaat verslechteren. Deze keer een lezing door Rinie Kerstens uit Erp over Verhalen, sagen en legende die zich afspeelde in natuur.

De natuur Zolang mensen bestaan hebben ze interesse gehad voor de natuur. In het verre verleden moesten mensen het doen met wat ze zagen en meemaakten, veel kennis was er nog niet. Ze leefden echt middenin de natuur en waren er heel afhankelijk van. Er zijn veel verhalen … klik hier om verder te lezen.

Bijzondere vondst van meer dan 100 jaar oud

Bij de verbouwing van het huis aan de Hogestraat 11 te Rijsbergen deed Floris Voesenek een bijzondere vondst. Een plankje met daarop een boodschap geschreven. Voor meer informatie over het plankje en de geschiedenis van de woning aan de Hogestraat 11 te Rijsbergen, klik hier.

Leesplangeske

De werkgroep Dialecten heeft een leesplangeske gemaakt met daarop afbeeldingen en met uitleg in het Zunderts dialect. Deze leesplangeskes zijn uitgegeven in een placemat-vorm en zijn verkrijgbaar bij Rina Michielsen (e-mail: michielsen-dictus@planet.nl, telefoon: 06-30423991.
De kosten bedragen € 3,- per stuk of € 5,- per twee.

Uitreiking boek “Bijdragen tot de kennis der geschiedenis van Zundert en Wernhout”

De oorspronkelijke uitreiking van het boek “Bijdragen tot de kennis der geschiedenis van Zundert en Wernhout” van Prof. Mr. Henri van der Hoeven was gepland op vrijdag 13 maart 2020. Dit kon toen helaas niet doorgaan. Nu 5 maanden later heeft de uitreiking alsnog plaatsgevonden en is evenals destijds het boek door de drukker Vorsselmans overhandigd aan Van der Hoeven. In 1920 door Willem Vorsselmans aan Henri van der Hoeven, nu 100 jaar later door achterkleinzoon Stijn Vorsselmans aan achterkleinzoon Pieter van der Hoeven.
Bekijk de opname gemaakt door Ons West-Brabant hier.
Voor meer informatie klik hier.

Nieuwe naam eigen locatie in de Karkooi

Wie weet een originele naam voor onze nieuwe locatie in de Karkooi?
In juni kunnen we naar alle waarschijnlijkheid beginnen met het verhuizen van alle boeken, foto’s, inrichting en attributen. In de Karkooi hebben we een ruimte van 8 x 8 meter. En onze ruimte willen we graag een naam geven. Heb je een goede naam, e-mail deze dan naar: dedrieheerlijkheden@gmail.com. De bedenker van de naam die het bestuur uit de inzendingen kiest, gaan we verrassen met een goed gevulde mand met streekproducten.
Graag de inzendingen voor 16 juni mailen.

Uitlevering heruitgave boek “Bijdragen tot de kennis der geschiedenis van Zundert en Wernhout” van Henri van der Hoeven


Op zaterdag 16 mei 2020 hebben wij samen met Stichting Hooghe Heerlickheyt Wernhout, de meer dan 350 bestelde exemplaren van “Bijdragen tot de kennis der geschiedenis van Zundert en Wernhout” van Henri van der Hoeven bij iedereen afgeleverd. Anders dan oorspronkelijk verwacht, maar vanwege het corona-virus kon dit niet anders. Desondanks allemaal blije gezichten bij de ontvangst van het boek.

Kroniek

Sinds 1991 wordt in Het Land aan de Breede Aa de belangrijkste gebeurtenissen uit de gemeente Zundert van het afgelopen half jaar weergegeven. Deze hebben wij verzameld en samengevoegd. Elke week presenteren wij hiervan enkele jaren. Kijk voor de Kronieken vanaf 1991 op : Kronieken

Uitstel Van der Hoeven 20-20 activiteitenweekend

Het “Van der Hoeven 20-20” activiteitenweekend op 13, 14 en 15 maart gaat niet door vanwege de ontwikkelingen en adviezen omtrent het Corona-virus en wordt uitgesteld tot een nog nader te bepalen datum. Dit besluit is door de werkgroep Van der Hoeven 20-20 in samenspraak met de gemeente Zundert genomen. De boeken “Bijdragen tot de kennis der geschiedenis van Zundert en Wernhout” worden ook pas uitgeleverd op een later nog nader te bepalen datum.

Wij vragen uw begrip voor deze onvoorziene situatie.

Van der Hoeven 20-20

Lees hier alles over de heruitgave van het boek “Bijdragen tot de kennis der geschiedenis van Zundert en Wernhout. Klik hier.

Lezing: Het ontstaan van het hertogdom Brabant, 843-1288-1506: De toevallige uitkomst van een wisselvallig proces

Op dinsdag 11 februari 2020 organiseert de werkgroep “Van der Hoeven 20-20 de vierde en laatste lezing in het kader van de heruitgave van het boek “Bijdragen tot de kennis der geschiedenis van Zundert en Wernhout”. In deze lezing, gehouden door Arnoud Bijsterveld, worden we meegenomen op een reis door de tijd. Dat Noord-Brabant ooit heeft behoord tot het oude hertogdom Brabant, weten we allemaal wel. Maar sinds wanneer eigenlijk? En hoe kwam dat hertogdom tot stand? Vragen/antwoorden en meer wetenswaardigheden over het ontstaan van het Hertogdom Brabant die tijdens deze lezing aan de orde komen.
Voor meer informatie klik hier.

Lezing “Zundert en de Nassau’s, de Oranjes”

Op dinsdag 14 januari 2020 organiseert de werkgroep “Van der Hoeven 20 – 20” een lezing in het kader van de heruitgave van het boek “Bijdragen tot de kennis der geschiedenis van Zundert en Wernhout”. In deze lezing, gehouden door de bekende historicus Ton Kappelhof, wordt ingegaan op hoe de Nassau’s in het bezit kwamen van de heerlijkheden te Zundert. Voor meer informatie klik hier.

Heruitgave boek “Bijdragen tot de kennis der geschiedenis van Zundert en Wernhout”

“Van der Hoeven 20 – 20” is de werkgroep die de organisatie van de heruitgave van het boek “Bijdragen tot de kennis der geschiedenis van Zundert en Wernhout” van Prof. Mr. Henri van der Hoeven op zich heeft genomen. In maart 2020 is het 100 jaar geleden dat dit boek verscheen. Dit was voor de Stichting Hooghe Heerlickheyt Wernhout en Heemkundekring De Drie Heerlijkheden de reden om dit boek opnieuw uit te geven. Voor meer informatie hierover en over de activiteiten die rondom deze heruitgave worden georganiseerd klik hier.

Lezing “De vlucht uit Breda in mei 1940, feiten en achtergronden

In het kader van 75 jaar bevrijding wordt een lezing gehouden over “De vlucht uit Breda” Op 12 mei 1940 moesten alle inwoners van Breda de stad verlaten. Dit omdat verwacht werd dat de stad gebombardeerd werd. Het bleek een ware hel te zijn omdat de route via Rijsbergen, Zundert naar België precies de route was waarlangs Franse troepen oprukte naar het noorden. Zodoende kwamen de vluchtelingen terecht in schermutselingen tussen de Franse soldaten en overvliegende Duitse vliegtuigen.

Links: Vluchtelingen uit Breda onderweg naar Antwerpen.
Rechts: Terugkeer van vluchtelingen ter hoogte van Rijsbergen

Een gebeurtenis welke een grote impact heeft gehad in het begin van de Tweede Wereldoorlog. In een lezing op woensdag 16 oktober gaat Jan Schulten in op de feiten en achtergronden van deze vlucht uit Breda. Jan zal ingaan op het militair belang van Breda in 1940, het verloop van die strijd vanuit een Duitse en Franse invalshoek, de beslissing om de bevolking van Breda te evacueren en de uitvoering daarvan.

De lezing wordt gehouden in de zaal van Café Neefs aan de Molenstraat 129 te Zundert. De aanvang van de lezing is 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur. Hebt u kennissen die ook geïnteresseerd zijn in deze lezing en die geen lid zijn van de Heemkundekring, ook zij zijn van harte welkom. Zij betalen hiervoor een kleine bijdrage.

Jan Schulten werd aan de K.M.A. in Breda tot officier opgeleid en studeerde geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Van 1976 tot 1991 was hij docent Strategie en Militaire Geschiedenis aan de K.M.A. Hij publiceert regelmatig over militair-historische onderwerpen.

Lezing “De oudste oorkondes van Zundert, Wernhout en Rijsbergen”

Dinsdag 10 september 2019

Op dinsdag 10 september 2019 vindt de eerste van de vier lezingen plaats in het kader van het project “Van der Hoeven 20 – 20”. Deze lezing wordt gehouden door mevrouw dr. Geertrui van Synghel. Zij heeft een lange staat van dienst met name de laatste jaren gericht op oorkonden. In deze lezing gaat Geertrui in op de oudste bekende oorkonden van Zundert (1157), Wernhout (1294) en Rijsbergen (1159). Is de oorkonde van Zundert in twee lettertypes geschreven en wat is hier dan de reden van? Wat was de relatie van de familie Berthout aangaande Hooghe Heerlickheyt Wernhout? Wat kan er gezegd worden over de namen Sunderda, Riseberga en Warenhout? En wat komen we te weten over de abdij van Tongerlo en de familie Berthout? Dit en andere vragen worden in deze uitermate interessante lezing beantwoord.  Deze lezing wordt gehouden in Café-zaal Victoria, Molenstraat 118 te Zundert  op dinsdag 10 september en de aanvang is 19.30 uur. Voor leden van de Heemkundekring is de toegang gratis. En weet u als lid ook andere geïnteresseerden, ook zij zijn welkom en kunnen tegen een kleine vergoeding deze interessante lezing bijwonen.

Op zoek naar foto’s van de cafés in Zundert.

De aanleg van de Napoleonsweg heeft in Zundert voor veel bedrijvigheid gezorgd. Cafés en herbergen schoten als paddenstoelen uit de grond. Heel veel adressen zijn op dit moment bij ons bekend zowel van nog bestaande cafés als van verdwenen cafés.
Voor de Open Monumentendag 2019 met het thema ‘Plekken van plezier’ zijn wij op zoek naar oude én recentere foto’s van de talrijke cafés in de gemeente Zundert. De werkgroep Open Monumentendag bestaat uit Heemkundekring “De Drie Heerlijkheden”, Stichting De Hooghe Heerlickheyt Wernhout, Museum de Weeghreyse en Stichting Boerendag.

Hebt u interessante foto’s of anekdotes van uw favoriete Café bijvoorbeeld De Kempenbloem, De Brug, Buitenlust, De Valk, ’t Paaltje of een van die andere vele cafés die de gemeente Zundert rijk was. Wij horen graag van u! De foto’s worden gescand, dus deze krijgt u zo snel mogelijk na het inscannen terug. U mag ze uiteraard ook zelf digitaal aanleveren in een hoge resolutie! Zijn er tijdens uw huwelijksfeest, gouden bruiloft, 100 jarige verjaardag of 50 jarig jubileum van uw lidmaatschap bij de biljartclub of gewoon bij het uitgaan mooie plaatjes genomen waarbij ook nog iets van het interieur te herkennen is, of iets wat een mooi kijkje in de tijd geeft dan kunnen wij dit heel goed gebruiken!

De lijst met namen – die bij ons bekend zijn – is te vinden door hierop te klikken.

Kent u nog andere adressen en namen? Wij horen graag van u! U kunt contact opnemen met toonvandenberg1306@hotmail.com.


Werkgroep Archeologie organiseert Veldonderzoek

De werkgroep Archeologie organiseert dit voorjaar een veldonderzoek. Er zijn voorlopig vier data ingepland en wel op:
* zaterdag 13 april, aanvang 10.30 uur
* zaterdag 20 april, aanvang 10.30 uur
* zondag 28 april, aanvang 10.00 uur
* zondag 19 mei, aanvang 10.00 uur
De veldonderzoeken, waarvan de locaties nog bekend worden gemaakt, vinden plaats onder begeleiding van een gids en duren ongeveer 2,0 uur. Bij een veldonderzoek wordt met het blote oog gezocht naar oude voorwerpen op het maaiveld. Hiermee zoeken we naar voorwerpen die de geschiedenis van Zundert kunnen weergeven. Van te voren wordt hierover uitleg gegeven. Oogvondsten worden verzameld en gedetermineerd door een deskundige en blijven eigendom van de vinder. Graven en/of gebruik van een metaaldetector is niet toegestaan. Het aantal deelnemers voor iedere akkerloop is gemaximeerd tot 10. Toewijzing van deelname vindt plaats op volgorde van aanmelding.

Aanmelding kunnen op het emailadres: toermalijnkristal@hotmail.com voor één van de hiervoor genoemde data. Dit onder opgaaf van naam, telefoonnummer en voorkeursdatum. U wordt nadien zo spoedig mogelijk geïnformeerd of u al dan niet in aanmerking komt voor deelname, en – bij toewijzing –  over de verdere details van de akkerloop.

Fotoboek 75 jaar bevrijding

Heeft U foto’s of andere illustraties van de oorlog of bevrijding 1940-1945, help ons! Neem contact met ons op. Wij scannen de foto’s in en u krijgt per omgaande de foto’s weer terug.

In oktober 2019 herdenken wij dat onze gemeente 75 jaar geleden bevrijd werd van de Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog. Bij gelegenheid van 50 jaar bevrijding in 1994 is door de Heemkundekring De Drie Heerlijkheden het boek “Oorlog en bevrijding Zundert en Rijsbergen 1940-1945” uitgegeven. Nu na 75 jaar willen wij deze herdenking weer niet ongemerkt voorbij laten gaan, want Onze vrijheid moeten we blijven herdenken. In het boek van 1994 is al veel beschreven aangaande de bezetting en bevrijding. Gegevens uit de toen beschikbare bronnen en vooral de verhalen van de mensen die alles van dicht bij hebben meegemaakt.

Als Heemkundekring willen wij echter nu niet in woord en geschrift de herdenking 75 jaar bevrijding weergeven maar deze keer in beeld. Wij willen een herdenkingsboekje samenstellen van foto’s en andere illustraties van tijdens de oorlog en bevrijding binnen onze gemeente Zundert, uiteraard met een beschrijving.

Alleen met uw hulp kunnen we ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding een mooi fotoboek uitbrengen. Om uw foto’s te laten scannen kunt u contact opnemen met of Toon van den Berg (toonvandenberg1306@hotmail.com) of met José Buiks (josebuiks@live.nl).

Help ons om een mooi fotoboek te maken van 75 jaar bevrijding !

Lezing “Revolutionaire ontwikkeling in de gezondheidszorg in de 19e en 20e eeuw” door Jan van Eijck

Op maandag 18 maart 2019 om 20.00 uur houdt Jan van Eijck in Zaal Schuttershof te Klein Zundert een lezing over bovenstaande titel. In de laatste anderhalve eeuw is de gezondheidszorg gigantisch veranderd. Bijna niets konden dokters in 1850 en nu kunnen ze alles… bijna tenminste. Dankzij revolutionaire ontwikkelingen in beeldvormende diagnostiek (van Röntgenstralen tot de PET-scan), enorme medicamenteuze mogelijkheden zoals de pil, de penicilline en ….. Meer informatie, klik hier.

Lezing: “Ontwikkeling van de boomkwekerij in Zundert” door David Bömer

Op maandag 11 februari houdt boomkweker David Bömer een lezing over de ontwikkeling van de boomkwekerij in de gemeente Zundert. Deze lezing vindt plaats in Het Wapen van Zundert aan de Katerstraat 12 te Zundert. De aanvang van de lezing is 20.00 uur en de zaal is open vanaf 19.30 uur.

Wie Zundert zegt, zegt boomkwekerij. Althans, dat lijkt anno 2019 wel het geval te zijn. Maar …… Meer informatie, klik hier

 

Reis naar Ieper zaterdag 9 juni 2018

Zoals aangekondigd in onze nieuwsbrief van Maart hebben wij een reis georganiseerd naar Ieper. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Wilt u mee, stuur dan een email naar het secretariaat: dedrieheerlijkheden@gmail.com of neem telefonisch contact op met het secretariaat.


Adri Hoppenbrouwers wint de “zachte G-prijs”

Op de Noordkade in Veghel is op donderdag 15 maart de “zachte G-prijs” uitgereikt. Ons actief lid van de werkgroep dialecten Adri Hoppenbrouwers heeft deze prijs gewonnen samen met de Boxmeerse Mientje Wever. Een mooie beloning voor al het werk dat Adri voor het vastleggen en behoud van ons dialect heeft gedaan. Adri schrijft verhalen en liedjes in het dialect en is met enige regelmaat gastspreker op allerlei dialectavonden.
Maar wij als Heemkundekring kennen haar vooral van haar grote bijdrage in het Zundertse woordenboek “Op z’n Zunders gezeed” en via haar Facebookpagina “het Zunders praotje”. Wij als Heemkundekring De Drie Heerlijkheden zijn trots op Adri.


Mogelijkheden van Computor niet te overzien

U denkt misschien een titel van een artikel uit de jaren tachtig van de vorige eeuw. Nee dit artikel is zelfs al uit oktober 1972 en stond in het “Zundert’s en Rijsbergen’s weekblad”. Enkele citaten uit dat artikel:
”…. als Uw zoontje van tien dus twintig jaar oud is en naar werk gaat uitkijken na zijn studies, zal die computor ons hele leven beheersen.”
“Niet alleen op bijna alle terreinen van het bedrijfsleven en bij de overheid, maar ook in ons privé-leven gaat die computor een grote rol spelen.”
“U kunt er zeker van zijn, dat U straks een toestel in huis hebt staan, ongeveer zo groot als Uw huidige televisietoestel met knoppen er op.”
“Middels deze techniek zult U heel simpel een betaling per giro….. lees verder

 

Nieuw onderkomen Heemkundekring De Drie Heerlijkheden

Op woensdag 1 november 2017 hebben onze voorzitter Toon van den Berg en onze secretaris Twan van Duijnhoven samen met Jos van Rijckevorsel en Riet Hereijgers van Stichting Boerendag hun handtekeningen gezet onder een overeenkomst, waarin met elkaar afgesproken is dat de Heemkundekring zich kan vestigen in de nog te bouwen langgevelboerderij bij “De Karkooi” aan de Tiggeltsebergstraat te Rijsbergen. Vanwege de onzekerheid omtrent de toekomst van de Weeghreyse is het bestuur …. lees verder