Notariële aktes

Een mooie aanvullende bron van informatie voor stamboomonderzoek zijn de notariële aktes. Hierin worden vaak familierelaties genoemd en beschreven. Of het nu verkopen, testamenten of verpachtingen zijn, deze aktes geven goede aanvullende informatie over diverse families en hun bezittingen. Daarnaast is hierin vaak ook informatie te vinden over waar men vroeger woonde. Hieronder staan de indexen van de notariële aktes vanaf 1811 tot en met 1935 van de notarissen in de gemeente Zundert.

Met dank aan Ria Tilborghs die hierin heel veel werk heeft verzet.

Repertoria Zundertse notarissen 1811-1915
Notariële aktes 1915 tot en met 1935