Tijdschrift

Het tijdschrift “Het Land aan de Breede Aa”

De redactie van de Heemkundekring De Drie Heerlijkheden stelt Het Land aan de Breede Aa samen, een periodiek van de Heemkundekring De Drie Heerlijkheden dat tweemaal per jaar verschijnt. In het blad worden historische gegevens over tal van onderwerpen van de gemeente Zundert gepubliceerd, zodat deze kenbaar worden gemaakt en bewaard blijven voor het nageslacht. Het onderzoek naar een onderwerp en het samenstellen van het verhaal is in handen van de redactieleden.

Voor het jaar 2020 staan de 59e en de 60e editie op de planning. De 59e editie (april 2020) gaat over het ontstaan en de geschiedenis van De Pannenhoef en De Lokker. De 60e editie (oktober 2020) gaat in op de Rijsbergse en Zundertse vrijwilligers als Zouaaf in het leger van de Paus (1860-1870) en over de Rijsbergse en Zundertse soldaten in het leger van Napoleon.

Hieronder staat de index van de edities vanaf december 1991 tot heden.
2021-11-15 Het Land aan de Breede Aa, edities

Sommige exemplaren zijn nog beperkt te koop. Hebt u interesse in een exemplaar, stuur dan een email naar het secretariaat: dedrieheerlijkheden@gmail.com