Tijdschrift

Het tijdschrift “Het Land aan de Breede Aa”

De redactie van de Heemkundekring De Drie Heerlijkheden stelt Het Land aan de Breede Aa samen, een periodiek van de Heemkundekring De Drie Heerlijkheden dat tweemaal per jaar verschijnt. In het blad worden historische gegevens over tal van onderwerpen van de gemeente Zundert gepubliceerd, zodat deze kenbaar worden gemaakt en bewaard blijven voor het nageslacht. Het onderzoek naar een onderwerp en het samenstellen van het verhaal is in handen van de redactieleden.

Voor het jaar 2023 staan de 65e en de 66e editie op de planning. In de 65e editie (april 2023) komen diverse verhalen in het Zunderts dialect. Deze editie is van de hand van Adri Hoppenbrouwers. De 66e editie (oktober 2023) gaat in op zowel voor- als achternamen in het algemeen, maar ook specifiek in de gemeente Zundert. Deze editie is van de hand van Twan van Duijnhoven.

Hieronder staat de index van de edities vanaf december 1991 tot heden.
Het Land aan de Breede Aa, edities

Sommige exemplaren zijn nog beperkt te koop. Hebt u interesse in een exemplaar, stuur dan een email naar het secretariaat: dedrieheerlijkheden@gmail.com