Werkgroepen

De werkgroepen van Heemkundekring De Drie Heerlijkheden

De werkgroepen van Heemkundekring “De Drie Heerlijkheden” zijn ieder op haar terrein actief. Hieronder staat een beschrijving van de diverse werkgroepen, bemensing van die werkgroepen en hun contactpersoon. Indien u belangstelling heeft voor het deelnemen aan een werkgroep of vragen heeft aan een werkgroep, dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon van die desbetreffende werkgroep of met het secretariaat van onze vereniging.

REDACTIE
De redactie stelt ons tijdschrift “Het Land aan de Breede Aa” samen, een periodiek dat twee maal per jaar verschijnt. In dit blad worden historische gegevens over tal van onderwerpen van de gemeente Zundert gepubliceerd. Het onderzoek naar een onderwerp en het samenstellen van het verhaal is in handen van de redactieleden. Een overzicht van de publicaties die zijn uitgebracht vind u hier.
De leden van de werkgroep redactie zijn: Jan Bastiaansen, Twan van Duijnhoven en José Buiks.
Contactpersoon is José Buiks

GENEALOGIE
Een heel belangrijk onderdeel van deze werkgroep is uiteraard de genealogie, de afstamming. Het vergaren, bijeenbrengen en rubriceren van alle informatie betreffende de inwoners van de gemeente Zundert; dit zowel betreffende geboortes, wonen, huwelijken en overlijden in de gemeente. Deze informatie kan gebruikt worden door derden ten behoeve van o.a. stamboomonderzoek. Informatie wordt verkregen van zowel gegevens uit het regionaal archief te Bergen op Zoom alsmede ook via bidprentjes, overlijdensadvertenties e.d. welke wij geschonken krijgen. Eind 2016 is deze werkgroep gestart met het publiceren van stambomen op deze website. Meer informatie hierover vind u hier. De leden van de werkgroep Genealogie zijn: Kees Lieshout, Ria Tilborghs, Frans Bastiaenen, Mike in ’t Groen, Jan Bastiaansen, Jos van Kuijck, Piet Maas en Marjo van Meer.
Contactpersoon is Kees Lieshout

DIGITALISERING
Het digitaliseren van onder andere bidprentjes, foto’s en publicaties en het beschikbaar stellen van deze bestanden voor leden en overige belangstellende. De leden van de werkgroep zijn: Kees Lieshout, Mike in ’t Groen, Marie Adriaensen, Piet Maas, Hans Neele en Toon van den Berg.
Contactpersoon is Toon van den Berg

FILM
Het digitaliseren van filmmateriaal van de gemeente Zundert. De leden van de werkgroep zijn: René Zagers, Ed de Bakker, Cor van Sprundel en Toon van den Berg.
Contactpersoon is Toon van den Berg

ARCHEOLOGIE
Het promoten van de archeologie i.s.m. de regioarcheologe, alsmede ondersteunen en promoten van lezingen en workshops betreffende dit onderwerp. Ondersteuning bij archeologisch onderzoek in de gemeente. Op dit moment is deze werkgroep niet actief vertegenwoordigd door werkgroepleden.

DIALECTEN
De dialect woorden verzamelen, benoemen en eventueel een uitdrukking bij voegen. De leden van de werkgroep Dialecten zijn: Sjef Michielsen, Rina Michielsen, Adri Hoppenbrouwers, Marie Adriaensen, John Frijters en Jos Roelands.
Contactpersoon is Jos Roelands

ACTIVITEITEN
Het organiseren van de jaarlijkse activiteit in de zomerperiode. Dit zijn tot nu toe geweest “Klassenfoto’s”, “Waor komde gij vandaon” en “Van wie bende gij’r jeen(e)”. De werkgroep bestaat uit Toon van den Berg, André van der Kloot, Hans Neele, Jac Jacobs, Els van Outheusden, Mike in ’t Groen en Piet Maas.
Contactpersoon is Toon van den Berg

LEZINGEN
Het organiseren van circa vijf lezingen per jaar over diverse uiteenlopende onderwerpen welke betrekking hebben op het verleden van onze gemeente. De werkgroep bestaat uit Joop Brouwer en Janus Vriends.
Contactpersoon is Janus Vriends

HEEMQUIZ
Het in teamverband voorbereiden en het deelnemen aan de jaarlijkse regionale Heemquiz. In deze werkgroep hebben zitting: Ed de Bakker, Peter van den Bemd, Toon van den Berg, Twan van Duijnhoven, Toine Graumans, Jack Mathijssen, Rob Mathijssen en Piet Utens.
Contactpersoon is Twan van Duijnhoven

NIEUWSBRIEF
Het samenstellen en laten verschijnen van een nieuwsbulletin ongeveer 10x per jaar voor leden in papieren vorm en digitaal. De nieuwsbrieven die de laatste jaren zijn uitgebracht vind u hier. De nieuwsbrief wordt samengesteld door: Twan van Duijnhoven.
Contactpersoon is Twan van Duijnhoven

BEZORGING
Het bezorgen van “Het Land aan de Breede Aa” en de nieuwsbrieven. De werkgroep bezorging bestaat uit: Jac Jacobs, Cees Martens, Marjo van Meer, Marie Adriaensen, André van der Kloot, Piet van den Bemd en Twan van Duijnhoven.
Contactpersoon is Marie Adriaensen

WEBSITE
Het constant up-to-date houden van de inhoud van de website, het vernieuwen en toegankelijk maken en houden van de website als informatiebron voor leden en geïnteresseerden.
Contactpersoon is Twan van Duijnhoven

OPENMONUMENTENDAG
De Open Monumentendag is een van de instrumenten om de bevolking op grote schaal in contact te brengen met monumenten. Het tweede weekeinde van september organiseert de Heemkundige Kring onder auspiciën van de Stichting Open Monumentendag een of meer activiteiten.
Contactpersoon is Toon van den Berg