Werkgroepen

De werkgroepen van Heemkundekring De Drie Heerlijkheden

De werkgroepen van Heemkundekring “De Drie Heerlijkheden” zijn ieder op haar terrein actief. Hieronder staat een beschrijving van de diverse werkgroepen, bemensing van die werkgroepen en hun contactpersoon. Indien u belangstelling heeft voor het deelnemen aan een werkgroep of vragen heeft aan een werkgroep, dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon van die desbetreffende werkgroep of met het secretariaat van onze vereniging.

REDACTIE
De redactie stelt ons tijdschrift “Het Land aan de Breede Aa” samen, een periodiek dat twee maal per jaar verschijnt. In dit blad worden historische gegevens over tal van onderwerpen van de gemeente Zundert gepubliceerd. Het onderzoek naar een onderwerp en het samenstellen van het verhaal is in handen van de redactieleden. Een overzicht van de publicaties die zijn uitgebracht vind u hier.
De leden van de werkgroep redactie zijn: Jan Bastiaansen, Jos van Kuijck, Twan van Duijnhoven, José Buiks.
Contactpersoon is José Buiks

GENEALOGIE
Een heel belangrijk onderdeel van deze werkgroep is uiteraard de genealogie, de afstamming. Het vergaren, bijeenbrengen en rubriceren van alle informatie betreffende de inwoners van de gemeente Zundert; dit zowel betreffende geboortes, wonen, huwelijken en overlijden in de gemeente. Deze informatie kan gebruikt worden door derden ten behoeve van o.a. stamboomonderzoek. Informatie wordt verkregen van zowel gegevens uit het regionaal archief te Bergen op Zoom alsmede ook via bidprentjes, overlijdensadvertenties e.d. welke wij geschonken krijgen. Eind 2016 is deze werkgroep gestart met het publiceren van stambomen op deze website. Meer informatie hierover vind u hier. De leden van de werkgroep Genealogie zijn: Kees Lieshout, Ria Tilborghs, Frans Bastiaenen, Mike in ‘t Groen, Jan Bastiaansen, Jos van Kuijck, Piet Maas en Marjo van Meer.
Contactpersoon is Kees Lieshout

ARCHEOLOGIE
Het promoten van de archeologie i.s.m. de regioarcheologe, alsmede ondersteunen en promoten van lezingen en workshops betreffende dit onderwerp. Ondersteuning bij archeologisch onderzoek in de gemeente. De werkgroep Archeologie bestaat uit: Gerrit Keijman, Ludo Voeten, Felix van Rijckevorsel en Annemiek van der Made
Contactpersoon is Annemiek van der Made

DIALECTEN
De dialect woorden verzamelen, benoemen en eventueel een uitdrukking bij voegen. De leden van de werkgroep Dialecten zijn: Guido Wouters, Sjef Michielsen, Rina Michielsen, Els van Outheusden, Adri Hoppenbrouwers en Niek van Giels
Contactpersoon is Guido Wouters

ACTIVITEITEN
Het organiseren van de jaarlijkse activiteit in de zomerperiode. Dit zijn tot nu toe geweest “Klassenfoto’s” en “Van bende gij’r jeen(e)”. De werkgroep bestaat uit Toon van den Berg, André van der Kloot, Hans Neele, Jac Jacobs, Els van Outheusden, Mike in ‘t Groen, Kees Lieshout en Piet Maas.
Contactpersoon is Toon van den Berg

LEZINGEN
Het organiseren van circa vijf lezingen per jaar over diverse uiteenlopende onderwerpen welke betrekking hebben op het verleden van onze gemeente. De werkgroep bestaat uit José Buiks en Janus Vriends.
Contactpersoon is Janus Vriends

HEEMQUIZ
Het in teamverband voorbereiden op deelname aan de jaarlijkse regionale Heemquiz. In deze werkgroep hebben zitting: Ad Verdonk, Wil Damen, Ad Martens, André van der Kloot, Annie en Jan Graumans, Harrie Watzeels, Julia Zagers, Zus en Gerard van Liesdonk, Rina Michielsen, Felix en Jo van Rijckevorsel en Bert en Julia van Meer.
Contactpersoon is Bert van Meer

NIEUWSBRIEF
Het samenstellen en laten verschijnen van een nieuwsbulletin ongeveer 8x per jaar voor leden in papieren vorm en digitaal. De nieuwsbrieven die in 2017 zijn uitgebracht vind u hier. De nieuwsbrief wordt samengesteld door: Twan van Duijnhoven.
Contactpersoon is Twan van Duijnhoven

BEZORGING
Het bezorgen van “Het Land aan de Breede Aa” en de nieuwsbrieven. De werkgroep bezorging bestaat uit: Jac Jacobs, Marjo van Meer, Marie Adriaensen, Piet van den Bemd en Guido Wouters.
Contactpersoon is Marie Adriaensen

WEBSITE
Het constant up-to-date houden van de inhoud van de website, het vernieuwen en toegankelijk maken en houden van de website als informatiebron voor leden en geïnteresseerden.
Contactpersoon is Twan van Duijnhoven

OPENMONUMENTENDAG
De Open Monumentendag is een van de instrumenten om de bevolking op grote schaal in contact te brengen met monumenten. Het tweede weekeinde van september organiseert de Heemkundige Kring onder auspiciën van de Stichting Open Monumentendag een of meer activiteiten.
Contactpersoon is Toon van den Berg