Van der Hoeven 20 – 20: Algemeen

Heruitgave boek Prof. Mr. Henri van der Hoeven

Na 100 jaar zal in 2020 het boek “Bijdragen tot de kennis der geschiedenis van Zundert en Wernhout” opnieuw worden uitgebracht.
Een omvangrijk boek welke, na een grondige studie door Prof. Mr. Henri van der Hoeven, de ontstaansgeschiedenis en verdere ontwikkeling van de toenmalige dorpen Zundert en Wernhout omschrijft. Om dat feit te herdenken wordt dit boek, met een toegevoegde leeswijzer door Karel Leenders, in haar oorspronkelijke vorm opnieuw uitgegeven. De projectgroep “Van der Hoeven 20-20” is sinds meer dan een jaar bezig om dit te organiseren. Deze projectgroep bestaat uit leden van Stichting Hooghe Heerlickheyt Wernhout en uit leden van Heemkundekring De Drie Heerlijkheden aangevuld met de initiatiefnemer Egbert Jorissen. De herdruk van het boek gebeurt door drukkerij Vorsselmans die, heel bijzonder, ook de eerste uitgave heeft gedrukt.

Na 100 jaar zal in 2020 het boek “Bijdragen tot de kennis der geschiedenis van Zundert en Wernhout” opnieuw worden uitgebracht.
Een omvangrijk boek welke, na een grondige studie door Prof. Mr. Henri van der Hoeven, de ontstaansgeschiedenis en verdere ontwikkeling van de toenmalige dorpen Zundert en Wernhout omschrijft. Om dat feit te herdenken wordt dit boek, met een toegevoegde leeswijzer door Karel Leenders, in haar oorspronkelijke vorm opnieuw uitgegeven. De projectgroep “Van der Hoeven 20-20” is sinds meer dan een jaar bezig om dit te organiseren. Deze projectgroep bestaat uit leden van Stichting Hooghe Heerlickheyt Wernhout en uit leden van Heemkundekring De Drie Heerlijkheden aangevuld met de initiatiefnemer Egbert Jorissen. De herdruk van het boek gebeurt door drukkerij Vorsselmans die, heel bijzonder, ook de eerste uitgave heeft gedrukt.

In aanloop naar de heruitgave gaan er nog diverse activiteiten plaatsvinden waaronder een viertal lezingen waarvan de eerste op 10 september is (zie verderop in deze nieuwsbrief). Een andere actie zal zijn het planten van twee kruiseiken, dit met ondersteuning van Treeport, in oktober/november 2019. Dit alles in aanloop naar het weekend van 13, 14 en 15 maart 2020 wanneer het boek wordt aangeboden. In dat weekend gaan diverse publieksactiviteiten plaatsvinden. Op Vrijdag eerst de officiële aanbieding van het boek met daarna een lezing van Karel Leenders in café “In den Anker” waar ook de verdere activiteiten in dat weekend zijn.
Op Zaterdag worden onder leiding van Ad de Klerk wandelingen rondom Huize De Moeren (de plek waar het boek is geschreven) gegeven. In café “In den Anker” treffen we dan prominente verhalenvertellers die op hun manier het boek gaan vertellen. Dit zijn Wim Voermans, Jac Nouws, Ad van Hassel en Twan Zopfi. De Zondag is gericht op de vier nog bestaande Gildes in de huidige gemeente Zundert. Van der Hoeven wijdt in zijn boek een hoofdstuk aan de dan bestaande gildes. De gildes organiseren een schietwedstrijd waarbij de winnaar zich “Burgerkoning” van Zundert mag noemen. Om het boek in bezit te krijgen wordt met voorinschrijving gewerkt. Wanneer bekend is op welke wijze deze inschrijving dient te gebeuren, wordt dit bekend gemaakt middels deze nieuwsbrief en via de Zundertse Bode.

Terug naar “Van der Hoeven 20 – 20”