Archeologie

Archeologie betekent letterlijk de leer  van de Oudheid  De archeologie houdt zich bezig met materiële resten van vroegere menselijke activiteiten. Aan de hand daarvan probeert de archeoloog iets te begrijpen van de manier waarop mensen vroeger leefden.

Materiële resten kunnen dingen zijn zoals werktuigen, wapens, munten of bakstenen. Het kunnen ook resten zijn van de mensen zelf zoals skeletten, mummies of de asresten van verbrande botten. Het kunnen ook resten zijn van botten van tamme dieren zoals koeien of schapen, schelpen die zijn verzameld, stuifmeel van graan dat is gezaaid. Het kunnen zelfs ontastbare dingen zijn: verkleuringen in de grond waar palen hebben gestaan of waar een sloot is gegraven. Maar ook daar zijn ooit mensen aan te pas gekomen. Er zijn veel oude materiële resten – gebouwen, kunstvoorwerpen, wegen, dijken – maar het zijn lang niet allemaal archeologische vondsten.

Archeologische objecten zijn vaak al lang geleden buiten gebruik geraakt. Meestal is er weinig meer van over en zijn ze in de loop der tijd begraven geraakt onder een laag grond. Om te weten te komen waar ze ooit voor hebben gediend en hoe oud ze zijn, moeten ze zorgvuldig worden opgegraven. Maar archeologie is meer dan opgraven alleen.

In de gemeente Zundert zijn in de buurt van de Aa of Weerijs en op de Hoge Moer in Achtmaal, veel resten uit de Steentijd gevonden, afkomstig van jagers en verzamelaars. Uit de Brons- en ijzertijd resten van boerderijen en een grafveld. Daarnaast zijn er veel Romeinse vondsten zoals urnen met crematieresten gevonden.  Uniek is de vondst van de Romeinse altaarsteen ‘Sandraudiga’. Uit de middeleeuwen dateren archeologische resten van de voormalige kerk op de Raamberg (Klein-Zundert), Hof te Laer (Zundert) en Het Hof te Rijsbergen.

Doelen van de werkgroep zijn: Het promoten van de archeologie in samenwerking met de regio-archeologe, alsmede ondersteunen en promoten van lezingen en workshops betreffende dit onderwerp. Ondersteuning bij archeologisch onderzoek in de gemeente. De werkgroep Archeologie bestaat uit: Gerrit Keijman, Ludo Voeten, Felix van Rijckevorsel en Annemiek van der Made. De werkgroep werkt samen met stichting de Hooghe Heerlijckheyt Wernhout.
Contactpersoon is Annemiek van der Made

Ontstaan werkgroep Archeologie en werkzaamheden
Regelgeving archeologische vondsten