Regelgeving archeologische vondsten

Het komt vaak voor dat iemand een stuk steen of stuk ijzer vindt op een akker maar eigenlijk niet weet wat ermee te doen of niet weet of het waardevol is. Het wordt weggegooid of in de schuur gelegd maar eigenlijk kan er dan waardevolle informatie verloren gaan. Meld een dergelijke vondst daarom bij de archeologische werkgroep van de Heemkundekring De Drie Heerlijkheden.

Het melden van je archeologische vondsten is wettelijk verplicht, maar de vondsten blijven altijd eigendom van de oorspronkelijke vinder. Meldingen worden opgenomen in de Archis-databank.  Natuurlijk kost het melden van een bodemvondst tijd, maar het aanmelden hiervan kan ook veel informatie opleveren. De leden van de werkgroep Archeologie willen je hierbij helpen of het werk zelfs overnemen. De informatie die je komt te weten nadat een deskundige de vondst heeft onderzocht (gedetermineerd), kan leuk en interessant zijn. Je leert meer over de vondsten en de geschiedenis van deze omgeving. Als lokale archeologische werkgroep willen wij graag weten welke vondsten er in onze gemeente zijn gedaan. Dit om meer informatie over onze geschiedenis te krijgen, maar ook om u achtergrond informatie te geven over de gevonden voorwerpen. Hiervoor organiseren wij een bodemvondsten dag (zie verderop).

Sommige vinders van denken dat als ze hun vondsten melden, ze hun vondsten dan ook kwijt zijn. Dat is een groot misverstand. Toevalsvondsten worden nooit eigendom van de provincie of gemeente. Deze hoeven dus ook niet te worden overgedragen aan het provinciaal depot. De vinder moet de vondst wel zes maanden ter beschikking houden voor eventueel onderzoek. Bij (financieel) waardevolle vondsten moet de vinder de eigenaar van de grond informeren. Sowieso is het verplicht om voor het betreden van een perceel toestemming te vragen aan de grondeigenaar. Er mag niet worden gezocht op beschermde archeologische terreinen. Vondsten die worden aangetroffen tijdens archeologisch onderzoek dat door een archeologisch gecertificeerd bedrijf wordt uitgevoerd, gaan naar het provinciaal depot.