Van der Hoeven 20-20: Uitreiking boek

De oorspronkelijke uitreiking van het boek “Bijdragen tot de kennis der geschiedenis van Zundert en Wernhout” van Prof. Mr. Henri van der Hoeven was gepland op vrijdag 13 maart 2020. Dit kon toen helaas niet doorgaan. Nu 5 maanden later heeft de uitreiking alsnog plaatsgevonden en is evenals destijds het boek door de drukker Vorsselmans overhandigd aan Van der Hoeven. In 1920 door Willem Vorsselmans aan Henri van der Hoeven, nu 100 jaar later door achterkleinzoon Stijn Vorsselmans aan achterkleinzoon Pieter van der Hoeven. En vervolgens overhandigde Pieter van der Hoeven een exemplaar aan gedeputeerde Wil van Pinxteren. Uiteraard werd ook een exemplaar overhandigd aan onze burgemeester Joyce Vermue.
Daarnaast kregen zowel Wim Vorsselmans als Pieter van der Hoeven uit de handen van voorzitter Toon van den Berg, een kwartierstaat van hun familie. Deze werd met heel veel belangstelling in ontvangst genomen.
Na een toost werd het geheel afgesloten door een toelichting op het boek geschreven door Karel Leenders. Helaas kon hij niet aanwezig zijn en zijn toelichting werd gepresenteerd door Ton Kappelhof. Onder de aanwezigen waren onder andere afgevaardigden van de vier nog actieve gildes uit onze gemeente, van de Abdij Maria Toevlucht, de gemeente Zundert en natuurlijk van de familie Van der Hoeven. Een geslaagde middag georganiseerd door de projectgroep “Van der Hoeven 20-20” bestaande uit Stichting Hooghe Heerlickheyt Wernhout, Heemkundekring De Drie Heerlijkheden en de initiatiefnemer Egbert Jorissen.

Boven v.l.n.r.: voorzitter Toon van den Berg, Stijn Vorsselmans overhandigd het boek aan Pieter van der Hoeven onder toeziend oog van Wim Vorsselmans, Burgemeester Joyce Vermue.
Onder: v.l.n.r.: Pieter van der Hoeven, Wim Vorsselmans ontvangt kwartierstaat familie Vorsselmans, Ton Kappelhof.
(foto’s: Twan van Duijnhoven)