Kapel: Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten

Kapelletje aan de Hazeldonksestraat (foto: Twan van Duijnhoven).

Deze kapel staat op een driehoek aan de Hazeldonksestraat bij de Hazeldonksebeek en Oude Trambaan. C. Jochems en Jac. Martens kwamen met het idee om in de buurt, als bescherming tegen oorlogsgevaar, een kapelletje te bouwen. Er werd een inzameling gehouden die enkele honderden guldens opbracht (15 gulden per gezin). In 1942 begon men met de bouw en op 15 september 1942 werd door pastoor Chr. Verbunt de kapel toegewijd aan Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten. Volgens insiders was dit een echt buurtfeest.

De grond werd beschikbaar gesteld door de familie Rommens te Meer (België) en het kapelletje werd gebouwd door Constant Verhaeren (Jos Zn) en Frans Matthijssen. Het houtwerk is afkomstig van Drik Hanegraaf, die nog enkele indertijd spaarzame eikebomen had liggen. De kap is van mastenhout. Koos Daemen heeft het rieten dak erop gelegd. De stenen waren afkomstig van het huis van Kees Mertens van Altenaar dat op 11 november 1938 was afgebrand. Kees Mertens had de steentjes destijds zelf zuiver gemaakt en mooi opgestapeld. Toen men materiaal voor de bouw van dit kapelletje nodig had heeft hij de stenen beschikbaar gesteld. Het grote beeld werd aangekocht in de Torenstraat in Breda. In 1974 verkeerde de kapel in zeer slechte staat. Het rieten dak was ver versleten en zelfs grotendeels verdwenen. Mede op initiatief van Drik van Aert en met medewerking van enkel buurtbewoners, alsmede door financiële steun van de gehele buurt is in 1974 het kapelletje gerestaureerd.

In het verleden vonden er gebedsbijeenkomsten plaats in de maand mei, alsmede op de zondag nadat een buurtbewoner is overleden. Helaas is dit niet meer zo.