Kapel: Onze Lieve Vrouw van Fatima

Kapelletje aan de Kaarschotsestraat (foto: Twan van Duijnhoven).

Op de hoek van de Kaarschotsestraat en de Lange Dreef staat het kapelletje van Onze Lieve Vrouw van Fatima. Op initiatief van pastoor Chr. Verbunt was eind 1943 besloten om dit kapelletje te bouwen om gespaard te blijven voor, de rampen van de oorlog en ter verkrijging van de vrede. Het ontleent haar naam aan het feit dat Maria in Fatima gezegd heeft dat de mensen voor vrede moesten bidden. Het hele buurtschap Kaarschot bracht gelden hiervoor bijeen en Frans Matthijssen nam het bouwwerk aan, terwijl Jac. Balemans het bouwde.

De grond werd afgestaan door J. Koeken. Omdat er geen nieuwe stenen voorhanden waren, werden de stenen uit het oude kerkpad gebruikt. Op 14 mei 1944 werd dit kapelletje door pastoor Verbunt ingewijd. Ter gelegenheid van de inwijding heeft pastoor Verbunt een boekje geschreven dat de voornaamste gebeurtenissen te Fatima in Portugal uit 1917 vertelt. Er werd besloten om elke eerste zaterdag van de maand een algemene heilige communie te houden ter ere van het Onbevlekt Hart van Maria. leder jaar werd een plaatselijke bedevaart gehouden naar deze kapel op de derde zondag in mei. Voorafgegaan door fanfare St. Cecilia trokken verenigingen en gelovigen naar het Kaarschotse kapelletje waar een rozenhoedje werd gebeden; dan volgde een predikatie door de pastoor of kapelaan. Verder werden er verschillende liederen gezongen, begeleid door de fanfare.

De buurt kwam iedere zondagmiddag en iedere avond in mei bij de kapel bijeen. Thans is dit alleen nog maar op de derde zondag in mei. Tevens wordt nog steeds op de zondag nadat een buurtbewoner is begraven om 13.00 uur een rozenhoedje gebeden. Dit gebruik is ontstaan na het overlijden van een buurtbewoner op zeer jonge leeftijd.