Kapel: Onze Lieve Vrouw van den Elzentak

Kapelletje hoek Tiggeltsestraat – Pannenhoefsestraat (foto : Twan van Duijnhoven).

Op de hoek van de Tiggeltsestraat en de Pannenhoefsebaan is in mei 1935 door pastoor Verbunt dit kapelletje ingewijd. Het werd toegewijd aan Onze Lieve Vrouw van den Elzentak. Het initiatief tot de oprichting van dit kapelletje kwam van de Katholieke Jeugd Vereniging. De buurt bracht de financiële middelen bijeen en Kees Verhaeren zorgde voor de uiteindelijke bouw. De grond werd afgestaan door de weduwe Roovers. De stenen zijn vanuit België met de tram aangevoerd naar het voormalige tramstation bij de Kruispad; vandaar zijn ze naar Tiggelt gebracht.

Het oorspronkelijke beeldje is vervangen door het beeldje dat er nu in staat en dat eigendom is van mevrouw C. Maas-Roovers. Het is gekocht in de Veemarktstraat in Breda. Op de eerste zondag in mei werd er een gebedsbijeenkomst gehouden. Sinds de komst van Corona in 2020, is er geen gebedsbijeenkomst meer gehouden.