Kapel: Onze Lieve Vrouw van de Vrede

Kapelletje aan de Oekelsestraat (foto: Twan van Duijnhoven).

Het kapelletje op de driesprong Oekelsestraat, Schriekenweg en Gelderdonksestraat, toegewijd aan Onze Lieve Vrouw van de Vrede, heeft een bewogen tijd achter zich gelaten. Uit dankbaarheid dat de buurt gespaard was gebleven van oorlogsgeweld, werd dit kapelletje gebouwd. Door de buurtbewoners werden de financiële middelen bijeen gebracht, waaronder een bijdrage van een Duitse soldaat. De benodigde grond werd afgestaan door Adr. Martens-Haest.

Constant Verhaeren bouwde het kapelleke in 1944-1945. Dit met steentjes die bestemd waren voor de te bouwen St. Amandus kapel. Het ontwerp was van architect Oomen uit Oosterhout. Het was vroeger een ontmoetingsplaats voor personen uit alle lagen van de bevolking, waar men ’s zomers verkoeling zocht onder de bomen die het pleintje omgaven. Het beeld werd ter gelegenheid van haar 80e verjaardag geschonken door de weduwe H. Maes-van der Sanden. Op haar verjaardag 25 maart 1945 werd het kapelleke ingezegend door pastoor Chr. Verbunt. Na de inwijding werd tot circa 1950 iedere zondag en in de maand mei iedere dag bij het kapelletje gebeden en gezongen. Voorbidder was al die tijd mevrouw Daamen-van Kuijck. De buurt had zelf boekjes laten maken waaruit iedere keer een ander lied werd gezongen. De gehele buurt was hierbij aanwezig en had op deze manier veel contact met elkaar.

In 1974 werden de Oekelsestraat en Schriekenweg verbreed. De klinkers werden vervangen door asfalt en het kapelleke moest op 15 mei 1974 wijken voor het verkeer. Een van de buurtbewoners bezat nog de oude tekening van de afgebroken kapel. Volgens deze tekening is de kapel herbouwd door Peter van Rijckevorsel en Jac. Verhaeren. De grond hiervoor werd beschikbaar gesteld door Jan Martens. Deze kapel staat ten opzichte van de oude een aantal meters naar achteren. Opmerkelijk is dat deze kapel destijds nooit officieel was ingewijd. Dit is alsnog gedaan in 2003 door pastoor Verheije.