Kapel: Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans, Breedschot

Kapelletje aan de Breedschotsestraat (foto: Twan van Duijnhoven).

Een van de vreemdste plekken om een veldkapel te zoeken is in een siertuin bij een woning. Vandaar dat velen eraan voorbij gaan. Toch staat heus op de hoek van de Oekelseheidestraat-Breedschotsestraat in de tuin van Breedschotsestraat 29, het kapelleke van Oekelseheide. Deze kapel is toegewijd aan Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans. De grond is indertijd gratis beschikbaar gesteld door Charles van den Broek. De beeltenis stelt Maria voor die aan de heilige Dominicus de rozenkrans geeft.

Voor het metselwerk was Constant Verhaeren verantwoordelijk, terwijl J. Slokkers het timmerwerk verzorgde. Ook hier was de reden van oprichting dat de buurt dank wenste te brengen voor het gespaard blijven van rampen tijdens de tweede wereldoorlog. Er is indertijd na de inwijding in mei 1946 met bar slecht weer, door het buurtschap veel bij het kapelleke gebeden en bijeengekomen, zoals iedere avond in de mei- en oktobermaand, alsmede op zon- en feestdagen in de namiddag. Eveneens werden er verschillende novenen gehouden voor buurtbewoners die als militair in Nederlands Indië verbleven. Een noveen is een reeks van negen dagen waarop men, ter verkrijging van enige gunst, tot god op bijzondere wijze bidt.