Kapel: Onze Lieve Vrouw in ’t Zand

Kapelletje aan de Tiggeltsebergstraat (foto: Twan van Duijnhoven).

Het buurtschap Tiggeltseberg bouwde als dank voor het behouden blijven in de tweede wereldoorlog een Mariakapel. Niet ver van de plaats waar in de tweede wereldoorlog twee bommenwerpers zijn neergestort (in 1940 en 1944), op de hoek van de Tiggeltsebergstraat-Kapelstraat, staat aan de bosrand het kapelletje van Onze Lieve Vrouw in ’t Zand. De naam is waarschijnlijk te danken aan het feit dat de kapel op zandgrond is gebouwd. In eerste instantie wilde buurtschap Ettenseweg samen met buurtschap Tiggeltseberg een kapel bouwen. Men kwam echter niet tot een akkoord over de plaats.

Nilleke de Bruin stelde voor om zelf een kapel te bouwen en bood het stukje grond aan waarop nu de kapel staat. Toon Martens haalde bij het toen 15 gezinnen tellende buurtschap 750 gulden op. De stenen zijn afkomstig van het klooster Wernhoutsburg dat door bombardementen was vernietigd. Architect was het Arch. en Ing. Bureau Oomen te Oosterhout, die op 30 januari 1946 de tekening indiende. Opmerkelijk is dat de bouwvergunning afgegeven is aan Chr. Verbunt, voorzitter r.k. kerkbestuur St. Bavo op 2 mei 1946. Volgens insiders werd de kapel gebouwd door Constant Verhaeren. De inwijding door pastoor Verbunt geschiedde op 3 november 1946 ’s middags om half drie. Naar aanleiding van deze inwijding schreef de pastoor in het memoriaalboek van de parochie: ”Er was een grote toeloop van gelovigen. Velen van hen hadden nog nooit deze mooie en maagdelijke natuur gezien. Allen waren vol bewondering voor de mooie kapel en het kunstrijke beeld, dat expres voor deze kapel was vervaardigd in het atelier St. Lucas, Noordstraat Tilburg. Deze firma heeft bijna alle beelden voor onze kapellen gemaakt. Het is de elfde kapel in onze parochie”.

Tot circa 1963 werd in de maand mei iedere avond bij het kapelletje gebeden, evenals op iedere zondag in de verdere loop van het jaar. Nu wordt het kapelletje door fietsers en wandelaars gebruikt om even te rusten. Ook wordt er met regelmaat kaarsjes aangestoken door die fietsers en wandelaars.