Kapel: Maria Middelares Aller Genaden

Kapelletje aan de Watermanseweg (foto: Twan van Duijnhoven).

Uit dankbaarheid voor het behoud tijdens de oorlog en in navolging van andere buurtschappen, besloten de bewoners van het gebied ten noorden van de Ettenseweg tot oprichting van een kapel. Adrianus de Koning, die ook de grond afstond, en Cees Bastiaansen zamelden geld in. De opbrengst was bijna 800 gulden. De bewoners verrichtten zelf het graafwerk en verzorgden de aanplanting.

Constant Verhaeren bouwde de kapel en Antoon van der Heijden nam het schilderwerk voor zijn rekening. Eind 1947 was met de bouw begonnen, de winter echter legde het werk drie maanden stil. Op zondag 30 mei 1948 werd de kapel ingezegend door pastoor C.A.C. van Oosterhout en toegewijd aan Maria Middelares Aller Genaden. Het beeld toont de Onbevlekte Ontvangenis volgens het visioen dat Katharina Labouré in 1830 ten deel viel: Maria staande op een wereldbol omgeven door wolken. Onder haar voet vertrapt zij de slang die een oranjekleurige appel in de bek heeft.

Na de inzegening kwam men iedere zondag en iedere avond in mei bij het kapelletje bijeen. Dit was teruggelopen tot een- of tweemaal op een zondag in mei en bij bijzondere gelegenheden, zoals Moederdag. Heden ten dage wordt er niet meer gebeden door het buurtschap. Wel wordt dit kapelletje door fietsers en wandelaars gebruikt voor een rustmoment.