Lourdesgrot

Lourdesgrot in Rijsbergen (foto: Twan van Duijnhoven).

In 1938 verrees op initiatief van pastoor Verbunt naast de kerk een Lourdesgrot. Verbunt was een groot propagandist van de Mariadevotie en de grot werd dan ook opgenomen in de huwelijksceremonie. Na de inzegening van het huwelijk ging het bruidspaar via de sacristie naar de Lourdesgrot om de zegen van Maria over het huwelijk af te smeken.

In juni 1938 werd de Lourdesgrot ingewijd door pastoor Verbunt. Zijn inzet voor de Mariadevotie beperkte zich niet alleen tot de Lourdesgrot. In 1920 had hij de bedevaart van Katholiek Nederland naar Lourdes opgericht en ook was hij de initiatiefnemer geweest voor de oprichting van elf Maria-veldkapellen in Rijsbergen. Op zijn aansporing metselde ook menige inwoner van Rijsbergen een tegel van OLV van Altijddurende Bijstand in de muur van zijn huis in ter bescherming van huis en gezin, waarvan er nog vele zijn te zien. De Lourdesgrot stond in de tuin van de pastorie, tussen de kerk en het nonnenklooster in. Hij werd gebouwd door de firma Decor Wed. Frans Janssens & Zonen uit Westmeerbeek-Dorp, een van de gespecialiseerde bedrijven die er toen waren, vooral in België. In 1939 werden bij de grot banken geplaatst, gemaakt door de Rijsbergenaar Theo Rombouts.

In 1999 moest deze Lourdesgrot plaatsmaken voor de nieuwbouw van gemeenschapshuis Koutershof. Vrijwilligers begonnen in juli 2000 aan de bouw van een nieuwe Lourdesgrot op het kerkhof. Het Mariabeeld werd gerestaureerd. Op 13 augustus 2000, de zondag voor het feest van Maria Ten Hemelopneming, is de nieuwe grot ingezegend door pastoor Frans Verheije.