Mogelijkheden van Computor niet te overzien….

Geschreven door: Twan van Duijnhoven

U denkt misschien een titel van een artikel uit de jaren tachtig van de vorige eeuw. Nee dit artikel is zelfs al uit oktober 1972 en stond in het “Zundert’s en Rijsbergen’s weekblad”. Enkele citaten uit dat artikel:
”…. als Uw zoontje van tien dus twintig jaar oud is en naar werk gaat uitkijken na zijn studies, zal die computor ons hele leven beheersen.”
“Niet alleen op bijna alle terreinen van het bedrijfsleven en bij de overheid, maar ook in ons privé-leven gaat die computor een grote rol spelen.”
“U kunt er zeker van zijn, dat U straks een toestel in huis hebt staan, ongeveer zo groot als Uw huidige televisietoestel met knoppen er op.”
“Middels deze techniek zult U heel simpel een betaling per giro kunnen verrichten. U hoeft geen formulier meer in te vullen en geen brief naar de post te brengen.”
“Een bedrijf hoeft straks in veel gevallen geen vertegenwoordiger meer op pad te sturen, want de koper zal straks kunnen zien wat hem wordt aangeboden en krijgt daarbij alle gewenste toelichtingen rechtstreeks via de technische apparatuur vanuit de fabriek.”
“Geen enkele ambtenaar van een gemeente zal nog naar Den Bosch of Den Haag hoeven te reizen om een of andere gemeentelijke zaak daar aan de orde te stellen en te bepleitten. Dat kan via de video-telefoon apparatuur.”
Dit artikel is geschreven naar aanleiding van een efficiency beurs in Amsterdam. Wie de schrijver van het artikel is staat er helaas niet bij. Zie hieronder een scan van het artikel. Deze beurs werd vanaf 1960 elke twee jaar georganiseerd en vanaf 1987 tot en met 1995 elk jaar. Deze beurs vond plaats in de Rai te Amsterdam.