Kanaliseren Aa of Weerijs

Geschreven door: Twan van Duijnhoven

Bron: 08-05-1903 Algemeen Handelsblad

Even was de gemeente Zundert in extase gebracht doordat het een feit scheen te zijn dat de Belgische regering over ging tot kanalisering van de Aa of Weerijs. En, zo schreef Zundert, “dan heeft ons dorp eene schitterende toekomst”. Recentelijk ben ik nog in Zundert geweest, maar er is geen haven te vinden, maar het dorp heeft uiteindelijk vanuit 1903 bezien wel een schitterende toekomst gekregen.

“Men schrijft uit Zundert aan het Dbl. Van N.br. ’t Schijnt een feit te zijn dat de Belgische regeering over zal gaan tot kanalisering der Aa of Weerijs. Tevens zal dan de A in verbinding worden gebracht met het Campina-kanaal. Zijn wij goed ingelicht, dan zijn de daartoe strekkende plannen reeds in gereedheid. De Belgische regeering zal wijders aan de Nederlandsche het voorstel doen om de Aa ook op Nederlandsch grondgebied tot Breda bevaarbaar te maken. Indien onze regeering hiertoe eventueel zou besluiten, dan heeft ons dorp eene schitterende toekomst. Het blad teekent hierbij aan: Dit bericht is van hoogste belang. Wij hebben, alvorens het te plaatsen, ons nauwkeurig laten inlichten over de bron, waaruit onze berichtgever uit Zundert heeft geput, en we moeten erkennen, dat deze hoogst betrouwbaar is. Aangenomen dus dat de plannen der Belgische regeering inderdaad zo zijn, zal het o.i. toch zeer de vraag worden of de Hollandsche regeering maar direct in het door België voorgestelde plan happen zal. Want bij een eerste oogopslag op de kaart valt het op, dat deze nieuwe verkeersweg een slag zal worden voor de Zuid-Willemsvaart en het ontworpen Wilhelmina kanaal naar den Amer. De goederen uit de oostelijke nijverheid districten van België zullen n.l. indien er een directe verbinding zou komen door de Aa of Weerijs, niet meer door de Zuid-Willemsvaart worden verzonden, dat boven Antwerpen, bij St. Job in ’t Goor, een verbinding zou krijgen over Zundert naar Breda, en daar wellicht zal vallen in het ontworpen Wilhelmina-kanaal. Van den anderen kant zal een verbinding tusschen westelijk België en onze streken groote voordeelen opleveren èn voor den gewonen handel, èn voor het transito-verkeer.”

Er is nog gezocht naar verdere berichtgeving omtrent bovenstaand plan, maar tot op heden zijn er niet meer berichten gevonden over het voornemen om de Aa of Weerijs te kanaliseren. Mocht iemand hierover meer informatie hebben of vinden, dan houden wij ons aanbevolen om deze ook te ontvangen. Berichten kunnen gestuurd worden naar ons emailadres: dedrieheerlijkheden@gmail.com