D’n Duiventoren

Geschreven door: Twan van Duijnhoven

D’n Duiventoren, een reeks van vier aaneen gebouwde huizen heeft gestaan langs Het Heiveld(pad). Dit pad liep vanaf de parkeerplaats tegenover het Medisch Centrum rechtstreeks naar de hoek Oranjestraat, Heiveld. Vervolgens door naar het huidige fietspad dat het Heiveld verbind met de Laguitensebaan bij het sportpark. Lang deze route stond aan de oostelijke kant D’n Duiventoren. Een “vier onder een kapper” zou je dit kunnen noemen.

Bovenstaande foto (fotograaf: Jan Bastiaansen) dateert uit juni 1973, enkele maanden voordat D’n Duiventoren wordt afgebroken. Die afbraak werd gedaan voor de realisatie van het plan Laguiten, het gebied tussen de huidige Oranjestraat, Gommerstraat, Laguitensebaan en de Ettenseweg. Karakteristiek voor dit huis was enerzijds dat het in het open veld gelegen was en dat op de hoek van het perceel een grote eik stond welke voor velen een herkenningspunt was. Deze boom blijft ook na realisatie van het plan Laguiten, staan tot het einde van de 20e eeuw.

 

Bovenstaande 2 foto’s zijn van 13 augustus 1973 (fotograaf: Jan Bastiaansen). Op die dag werd D’n Duiventoren gesloopt. Om zo weinig mogelijk afval te hebben en om het slopen zo eenvoudig mogelijk te maken, werd D’n Duiventoren gewoon in de fik gestoken. Hier zijn enkele gemeentewerkers daarmee bezig. Op de linker foto van links naar rechts: Kees van Oorschot, Kees Kiewiet, Thijs van den Broek en Kees Braspenning. D’n Duiventoren dateert uit de 19e eeuw. Vele mensen hebben hier gewoond, o.a. Kiske van Pere (Kees Arnouts), Dikke Peem (Kees Pemen), Thijs van den Broek, Wim van Steenoven (Lange Willem), Jos Roks en Wim en Jo Severijnen-Rennen. Er gaan twee verhalen over waarom dit D’n Duiventoren werd genoemd. Het ene verhaal is dat hier iemand woonde die nogal wat duiven hield en het andere verhaal is dat hier heel veel gezinnen gewoond hebben waardoor het een komen en gaan van mensen was, vergelijkbaar met een duiventoren. Het zal wel een combinatie van beiden zijn geweest.

Op onderstaande kaart uit 1967 is de Oranjestraat ingetekend (zwarte lijn) en is de locatie (rode stip) van de huizen D’n Duiventoren met een zwarte pijl aangegeven. De sportvelden zijn groen ingekleurd.

Op de onderstaande luchtfoto uit 1973 zien we D’n Duiventoren (linker rode pijl) nog staan terwijl de eerste huizen aan de Oranjestraat (links boven de linker rode pijl) in aanbouw zijn (Oranjestraat 2, 4 enz.). Bij de rechter rode pijl staat de boom die nu nog te vinden is bij het begin van het fietspad vanuit het Heiveld bij het voetbalveld. Daaronder staat een uitsnede van die luchtfoto waarop D’n Duiventoren goed te herkennen is en ook de boom bij het voetbalveld. Onder de rechter rode pijl is nog net het doel van het voetbalveld te herkennen.

Buurtvereniging Dun Duiventoren is opgericht op 13 april 1989. De drie oprichters van dit buurtschap waren Ineke Verpalen (Heiveld 7), Mariëtte van Lierop (destijds, Heiveld 9) en Twan van Duijnhoven (destijds, De Vennen 19). Zij hebben het initiatief genomen om deze buurtvereniging op te richten. Het buurtschap omvat van origine de Noordelijke kant van de Oranjestraat, Heiveld, De Vennen, De Donk en Warande. Een buurtschap dat in de eerste helft van de jaren tachtig is ontstaan en definitief opgericht op 13 april 1989.

Logo en artikel uit Nieuwsblad voor Rijsbergen van 24 mei 1989

D’n Duiventoren heeft nog verder de Mauritsstraat in gestaan, dus feitelijk niet in het buurtschap Dun Duiventoren. Maar omdat het Heiveld onderdeel uitmaakt van het buurtschap en D’n Duiventoren aan het oude Heiveld(pad) heeft gestaan, is toch gekozen voor deze naam. Wanneer u wilt reageren op dit verhaal dan kan dat via: dedrieheerlijkheden@gmail.com