1926 – 2018: Café ’t Hoekske, Den Brabander, De Ruyterhof

Geschreven door Twan van Duijnhoven

Op de hoek Lagestraat en de Hogestraat te Rijsbergen heeft sinds vele jaren een horecagelegenheid gestaan. Vanaf 1926 tot en met 2018 met drie verschillende functie, café, dancing en als laatste een restaurant. Het gebouw heeft plaats gemaakt voor een appartementencomplex met de naam Ruyterhof.

Dit verhaal is mede tot stand gekomen door gesprekken die gehouden zijn met Peter en Marianne Reiters, waarvoor onze grote dank. Niets uit dit verhaal mag zonder toestemming van Heemkundekring De Drie Heerlijkheden gekopieerd, vermenigvuldigd en/of gepubliceerd worden.

In 1926 bouwde aannemer Johannes Theuns op de hoek van de Lagestraat en de Hogestraat te Rijsbergen, een woning met café om in te wonen. Johannes was getrouwd met Petronella de Bruijn. Het café kreeg de toepasselijke naam ’t Hoekske. Johannes runde zijn aannemersbedrijf en zijn vrouw Petronella runde het café. De zus van Petronella, Lies de Bruijn, runde in één van de vertrekken van het pand een dames- en herenkapsalon. Café ’t Hoekse was voor gilde St. Sebastiaan het gildelokaal geweest. Op de twee onderstaande foto’s poseert het gilde St. Sebastiaan voor het café ’t Hoekske, links in 1946 en rechts in 1966.

Gilde St. Sebastiaan voor café ’t Hoekske (links in 1946, rechts in 1966)

In 1958 werd het café overgenomen door hun dochter Betsy Theuns en haar man Johannes Roks.

Links dochter Marian Roks en Betsy Theuns, rechts Jan Roks

In 1961 werd er een danszaal aangebouwd. Vele verenigingen hielden hier hun bijeenkomsten. De postduivenvereniging “De Vredesduif” had hier jarenlang haar thuisfront.

Cafe – Dancing – ‘T Hoekske – J. Roks

In 1981 verliet de familie Roks het pand en werd vrij snel nadien overgenomen door Jack van Opstal. Jack bouwde het café ’t Hoekske om tot de discodancing Den Brabander. Een dancing welke in de wijde omgeving bekend was. In 1984 kwam Jack van Opstal tijdens een tragisch ongeval om het leven. De dancing werd nog een aantal jaren voortgezet maar uiteindelijk werden de deuren gesloten.

Het pand Den Brabander in de jaren tachtig met daarnaast een advertentie

Het pand heeft vervolgens een flink aantal jaren leeg gestaan. In de eerste helft van de jaren negentig van de vorige eeuw kocht de familie Reiters het pand. Deze familie exploiteerde al sinds 1972 Herberg ’t Oekeltje op camping ’t Oekeltje aan de Breedschotsestraat te Rijsbergen. De familie Reiters kocht het pand in oktober 1994 en dit pand moest grondig verbouwd worden. Niet alleen omdat het zo lang leeg had gestaan, maar ook omdat het omgeturnd werd naar een restaurant. En dat vergde een grondige aanpak waarbij nagenoeg alles van binnen gesloopt en gestript werd.

In de wintermaanden werd er zeer hard gewerkt om ervoor te zorgen dat in het voorjaar van 1995 het nieuwe restaurant geopend kon worden. Bij de opening kreeg het restaurant de naam Herberg ’t Oekeltje Ruyterhof. Nog in datzelfde jaar werd de naam gewijzigd in Herberg ’t Ruyterhofke.

Logo van Herberg ’t Ruyterhofke

Na de grondige verbouwing kon in de maand mei 1995 de opening van Herberg ’t Oekeltje Ruyterhof plaatsvinden. Door pastoor Boekelman werd de locatie ingezegend en de toenmalige burgermeester Nico de Jaeger opende op 3 mei 1995 het nieuwe restaurant in Rijsbergen.

De naam Herberg ’t Ruyterhofke bleef vele jaren bestaan en het restaurant groeide uit tot een van de betere restaurants in West-Brabant. In het voorjaar van 2005 werd het tijd om zowel het interieur als de naam te wijzigen. Bij het 10 jarig bestaan werd de naam gewijzigd in restaurant De Ruyterhof. Inmiddels is het restaurant verkocht om plaats te gaan maken voor een appartementencomplex met de toepasselijke naam De Ruyterhof. Op 31 december 2018 kwam een einde aan een 47‑jarige geschiedenis van het restaurant van de familie Reiters in Rijsbergen.

Begin maart 2021, er is een start gemaakt met de sloop van De Ruyterhof. Een stuk geschiedenis verdwijnt hiermee uit Rijsbergen en maakt plaats voor de toekomst.

Eind maart 2021, de laatste resten van wat eens Café ’t Hoekske, Den Brabander, ’t Ruyterhofke en De Ruyterhof was worden afgebroken en afgevoerd.

Medio april 2021, er is niets meer te zien van het verleden. Alles is met de grond gelijk gemaakt. De Ruyterhof heeft plaatsgemaakt voor de toekomst.

Eind 2022 is het nieuwe appartementencomplex gereed met daarin 13 verschillende levensloopbestendige appartementen.