Overdracht voorzittershamer

Na een aantal jaren heeft André van der Kloot de voorzittershamer van Heemkundekring De Drie Heerlijkheden overgedragen aan Toon van den Berg.


Overdracht voorzittershamer en ontvangst oorkonde (foto: Twan van Duijnhoven)

Sinds het vertrek van de vorige voorzitter heeft André het voorzitterschap waargenomen totdat de vereniging een nieuwe voorzitter had gevonden. Dit waarnemend voorzitterschap heeft André met veel toewijding en plezier gedaan, maar hij is blij dat er nu een permanente oplossing is gevonden. Tijdens de algemene jaarvergadering van de Heemkundekring waarin André de voorzittershamer overdroeg, werd hij aangenaam verrast doordat de vereniging hem heeft benoemd tot “Lid van Verdienste”. Onder luid applaus nam André de oorkonde in ontvangst. Na afloop van de vergadering werden zowel André van der Kloot als Toon van den Berg gefeliciteerd door de aanwezigen.

Op deze vergadering werden tevens twee nieuwe bestuursleden benoemd, Guido Wouters uit Rijsbergen en Janus Vriends uit Zundert. Ook Guido en Janus werden na afloop van de vergadering gefeliciteerd door de aanwezigen.