Jaarvergadering Heemkundekring 2022

Dinsdag 17 januari 2023

De jaarvergadering 2022 wordt gehouden in Boerendag museum de Karkooi aan de Tiggeltsebergstraat 3 te Rijsbergen op dinsdag 17 januari 2023 en vangt aan om 19.30 uur. U bent welkom vanaf 19.00 uur.
De agenda van deze jaarvergadering is als volgt.

 1. Opening en welkom door de voorzitter  
 2. Mededelingen en vaststellen agenda
 3. Verslagen 2022
  • Jaarverslag 2022 van de secretaris
  • Financieel verslag 2022 van de penningmeester
  • Verslag kascommissie door Jan Aarts en Jack Roelands én vaststelling nieuwe kascommissie.
 4. Bestuursverkiezing
  • Aftredend volgens rooster zijn José Buiks-Hendrickx en Twan van Duijnhoven. Beiden stellen zich opnieuw herkiesbaar.
  • Verkiezing nieuwe bestuursleden. Er hebben zich geen nieuwe bestuursleden gemeld.
 5. Jaarkalender door de voorzitter
 6. Diverse mededelingen door de voorzitter
 7. Rondvraag

Na afloop van de vergadering is er gelegenheid om Boerendag museum de Karkooi te bezoeken. De toegang voor u is gratis.