Nieuwe berichten

Waor komde gij vandaon?

De jaarlijkse activiteitendag van de Heemkudekring vindt dit jaar plaats op zondag 29 juli 2018. Plaats van handeling is wederom “Bij ons …. In Zundert”, Molenstraat 5 in Zundert. De zaal is open vanaf 10 uur tot 16.00 uur. Het thema van dit jaar borduurt verder op het thema van vorig jaar. Waren we vorig jaar benieuwd naar onze voorouders, dit jaar gaan we op zoek naar de eerdere eigenaars/bewoners van onze eigen woning. Daarom is gekozen voor de naam “Waor komde gij vandaon?”. Meer informatie, klik hier.

Rabobank Clubkas Campagne

 

Vanaf 4 april tot 16 april kunt u stemmen op Heemkundekring De Drie Heerlijkheden om zodoende onze vereniging een financieel steuntje in de rug te geven. En met de aankomende verhuizing naar “De Karkooi” kunnen we elke euro goed gebruiken. Als u lid bent van Rabobank ontvangt u automatisch bericht hoe u moet stemmen. Laat uw stem niet verloren gaan en steun Heemkundekring De Drie Heerlijkheden.

 

Reis naar Ieper zaterdag 9 juni 2018

Zoals aangekondigd in onze nieuwsbrief van Maart hebben wij een reis georganiseerd naar Ieper. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Wilt u mee, stuur dan een email naar het secretariaat: dedrieheerlijkheden@gmail.com of neem telefonisch contact op met het secretariaat.


Adri Hoppenbrouwers wint de “zachte G-prijs”

Op de Noordkade in Veghel is op donderdag 15 maart de “zachte G-prijs” uitgereikt. Ons actief lid van de werkgroep dialecten Adri Hoppenbrouwers heeft deze prijs gewonnen samen met de Boxmeerse Mientje Wever. Een mooie beloning voor al het werk dat Adri voor het vastleggen en behoud van ons dialect heeft gedaan. Adri schrijft verhalen en liedjes in het dialect en is met enige regelmaat gastspreker op allerlei dialectavonden.
Maar wij als Heemkundekring kennen haar vooral van haar grote bijdrage in het Zundertse woordenboek “Op z’n Zunders gezeed” en via haar Facebookpagina “het Zunders praotje”. Wij als Heemkundekring De Drie Heerlijkheden zijn trots op Adri.


Mogelijkheden van Computor niet te overzien

U denkt misschien een titel van een artikel uit de jaren tachtig van de vorige eeuw. Nee dit artikel is zelfs al uit oktober 1972 en stond in het “Zundert’s en Rijsbergen’s weekblad”. Enkele citaten uit dat artikel:
”…. als Uw zoontje van tien dus twintig jaar oud is en naar werk gaat uitkijken na zijn studies, zal die computor ons hele leven beheersen.”
“Niet alleen op bijna alle terreinen van het bedrijfsleven en bij de overheid, maar ook in ons privé-leven gaat die computor een grote rol spelen.”
“U kunt er zeker van zijn, dat U straks een toestel in huis hebt staan, ongeveer zo groot als Uw huidige televisietoestel met knoppen er op.”
“Middels deze techniek zult U heel simpel een betaling per giro….. lees verder


Lezing: Belang van de teelt van aardbeien en frambozen in de 20ste eeuw voor de gemeente Zundert

Op maandag 19 februari 2018 om 20.00 uur wordt door Erik Bastiaansen en Rinie van Tilburg van CLTV Zundert en Ad van Hassel een lezing gehouden over dit onderwerp. Deze vindt plaats in de zaal van Het Wapen van Zundert, Katerstraat 12, 4881 AR Zundert. Aanvang 20.00 uur, zaal open vanaf ca. 19.30 uur.
Erik en Rini zullen voor de pauze vertellen wat de teelt van deze gewassen betekende voor de mensen in de voormalige gemeente Zundert en gemeente Rijsbergen. Ze bespreken de ontwikkeling …. lees verder


Uitnodiging Jaarvergadering 2017

Dinsdag 16 januari 2018

Op dinsdag 16 januari 2018 wordt onze jaarlijkse Algemene Jaarvergadering gehouden. Dit jaar wordt deze gehouden in de Harmoniezaal ingang Lagestraat 1 te Rijsbergen. Aanvang 19.30 uur, de zaal is open vanaf 19.00 uur. De agenda van deze jaarvergadering vindt u hier. De vergadering wordt opgeluisterd door mooie oude verhalen over onder andere personen en gebeurtenissen uit de gemeente Zundert, verteld door Wim Voermans.


Nieuw onderkomen Heemkundekring De Drie Heerlijkheden

Op woensdag 1 november 2017 hebben onze voorzitter Toon van den Berg en onze secretaris Twan van Duijnhoven samen met Jos van Rijckevorsel en Riet Hereijgers van Stichting Boerendag hun handtekeningen gezet onder een overeenkomst, waarin met elkaar afgesproken is dat de Heemkundekring zich kan vestigen in de nog te bouwen langgevelboerderij bij “De Karkooi” aan de Tiggeltsebergstraat te Rijsbergen. Vanwege de onzekerheid omtrent de toekomst van de Weeghreyse is het bestuur …. lees verder