16-01-2020: Jaarvergadering

De jaarvergadering van Heemkundekring De Drie Heerlijkheden vindt plaats op donderdag 16 januari 2020 en wordt dit jaar gehouden in De Harmoniezaal, ingang Lagestraat 1 te Rijsbergen. Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van deze vergadering. De vergadering begint om 19.30 uur, de zaal is vanaf 19.00 uur open.

De agenda van deze jaarvergadering is als volgt.

 1. Opening en welkom door de voorzitter
 2. Mededelingen en vaststellen agenda
 3. Verslagen 2019
  1. Jaarverslag 2019 van de secretaris
  2. Financieel verslag 2019 van de penningmeester
  3. Verslag kascommissie door Joop Brouwer en Piet Maas én verkiezing nieuwe kascommissie.
 4. Bestuursverkiezing
  1. Aftredend volgens rooster zijn Janus Vriens, José Buiks en Twan van Duijnhoven. Alle drie hebben zich herkiesbaar gesteld.
  2. Verkiezing nieuwe bestuursleden. Er hebben zich geen nieuwe bestuursleden gemeld.
 5. Presentatie jaarkalender 2020
 6. Diverse mededelingen door de voorzitter
 7. Rondvraag

Na afloop van de vergadering wordt er een quiz gehouden over gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden in onze gemeente in 2019. Voor de inwendige mens wordt bij aanvang van de vergadering koffie/thee met worstenbrood geserveerd.