Lezing: Het Rijke Roomsche Leven

Dinsdag 18 september 2018

Op dinsdag 18 september 2018 om 20.00 uur wordt door  Ad Rooms een lezing gehouden over Het Rijke Roomsche Leven. Deze lezing wordt gehouden in de zaal van Café Neefs, Molenstraat 129 te Zundert. In het verleden was Ad Rooms werkzaam als journalist bij De Stem. Ad heeft meer dan 750 columns geschreven over het Rijke Roomse Leven en daarnaast ook nog eens vijf boeken. Voor deze lezing kan Ad putten uit een rijke bron met verhalen en anekdotes, hij zal ook enkele zaken behandelen die zich hebben afgespeeld in de parochies van onze heem.

Er is de laatste jaren veel veranderd maar het is nog maar relatief kort geleden dat de Rooms-katholieke kerk een grote stempel drukte op het dagelijkse leven van iedereen. Bijna alle verenigingen hadden een geestelijk adviseur, nagenoeg iedereen ging ‘s zondags naar de kerk, de pastoor en de kapelaans waren, gevraagd of ongevraagd, overal bij betrokken en hadden ook veel invloed. Iedereen van de al wat oudere generaties kan zich dit nog herinneren. Ook tegenwoordig worden er kinderen gedoopt en doen zij hun communie. wordt er getrouwd voor de kerk en zijn er kerkelijke uitvaarten. De kerk heeft nog altijd een plaats in de samenleving alhoewel deze een minder prominente is dan vroeger Vooral de jongeren maar ook veel dertigers weten niet veel meer van het hoe en waarom van het geloof en de bijbehorende  rituelen. Natuurlijk kan niet alles worden behandeld maar na deze lezing zullen we wat meer te weten zijn gekomen over zaken zoals het weekblad De Engelbewaarder, de kindsheidoptochten, opvallende boekjes die waarschuwen voor de ‘gevaren’ van het voetballen, de langdurige preken, het scapulier, de betekenis van miswijn, pesjonkelen, de biecht enz.

Ad is een gelouterde spreker en weet dit met humor en kennis van zaken te brengen, wellicht dat zijn lezing nostalgische herinneringen aan een nog recent verleden naar boven zal brengen. De zaal is open vanaf 19.30 uur, de lezing begint om 20.00 uur en is gratis voor de leden van de Heemkundekring. Locatie: de zaal van Café Neefs, Molenstraat 129 4881 GD in Zundert. Voor leden van Heemkundekring De Drie Heerlijkheden is deze lezing gratis, niet leden betalen € 2,50.