Hoofdpagina Mededelingen Mededelingen

UITNODIGING ALGEMENE JAARVERGADERING

TIJDSTIP: Maandag 16 januari 2017, aanvang 19.30 uur, zaal open om 19.00 uur

LOCATIE: Café/zaal Schuttershof te Klein Zundert

1. Opening en welkom door de  waarnemend voorzitter

2. Mededelingen en vaststellen agenda

3. Verslagen 2016

a. Jaarverslag 2016 van de secretaris

b. Financieel verslag 2016 van de penningmeester

c. Verslag kascommissie door Piet Maas en Henriëtte van Dorst-Herrijgers

4. Bestuursverkiezing

a. Aftredend volgens rooster zijn José Buiks en Twan van Duijnhoven. Zij stellen zich beiden herkiesbaar

b. Verkiezing nieuwe bestuursleden, kandidaten zijn Janus Vriends en Guido Wouters

5. Diverse mededelingen door de waarnemend voorzitter

6. Rondvraag

Voor en na de vergadering zal het geheel opgeluisterd worden door het duo Ferrymen bestaande uit Jan Slezak en Mart van Lieshout. Daarnaast is er voldoende ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen over het afgelopen jaar en komende jaar.

 
NIEUWSTE ARTIKELEN:

Heemkundige Kring De Drie Heerlijkheden
NIEUWSTE ARTIKELEN: